بازدید ازخانواده شهید سید علی نورموسوی

 برنامه بازدید خانواده شهدا وبرگزاری جلسات آموزشی درطرح مراقبت میانسلان وسالمندان توسط واحد سلامت خانواده وشورای اجتماعی محله ده دی

درتاریخ 17/6/94 کارشناسان برنامه مادران ومیانسالان وسالمندان و مشارکت مردمی  مرکز ثامن ، در منزل مادر بزرگوار شهید موسوی حضوریافته وضمن شرکت در مراسم معنوی وتجلیل ازمقام شامخ شهید بزرگوارووالده مکرمه ایشان ازبرنامه های معنوی و نورانی زیارت عاشورا وسخنرانی ومداحی اهل بیت (ع) کسب فیض  نموده ودر ادامه، کلیه کارشناسان در باره اهمییت  خود مراقبتی در میانسالان و چگونگی انجام مراقبتهای میانسالان 30تا 59ساله وسالمندان 60 سال وبه بالاومادران باردار و داوطلبین سلامت وخیرین داوطلب آموزش واطلاع رسانی به جمع حاضر که بانوان میانسال وسالمند محله بودند را انجام داده وآمادگی کلیه مراکز و پایگاههای تحت پوشش ثامن  را در استقبال از ایشان اعلام نمودند.

امروز: 24
ديروز:23
اين هفته: 119
هفته‌ي گذشته: 231
اين ماه: 492
ماه گذشته: 868